Miljöpolicy

Stockholms Städpartner AB ska erbjuda marknaden en förstklassig och behovsanpassad städtjänst med närliggande serviceutbud till en rimlig kostnad.

Vi ska vara ett miljömedvetet städföretag som ger att mervärde för kunden.

Vi ska ständigt sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet genom att:

 • Begränsa kemikalieanvändning.
 • Använda miljömärkta kemikalier.
 • Minimera uppkomsten av avfall.
 • Källsortera avfall.
 • Ständigt förbättra vårt löpande miljöarbete, samt att följa gällande lagar och förordningar följs och uppfylls.

Stockholms Städpartner AB väljer noggrant kvalitets- och miljömedvetna leverantörer som tar hänsyn till miljöfrågor gällande transporter, biologisk nedbrytbarhet och återanvändbara förpackningar.

Green eco house environmental background

Kvalitetspolicy

Vi ser både miljö- och kvalitetsarbetet som en naturlig del i vårt dagliga arbete och strävar ständigt efter att förbättra vår verksamhet.

Vårt motto är att alltid kunna leverera en slutförd tjänst där målen om kvalité och prisbild alltid infrias för våra klienters räkning.

Detta sker genom:

 • Uppföljning av både kortvariga och långvariga relationer med Stockholms Städpartner ABs kvalitetskontroll och godkännande från kunden sida.
 • Kontinuerlig kontakt med våra kunder.
 • Arbete med långvariga relationer med både kunder och leverantörer.
 • Att våra uppdrag genomförs med handplockade, kompetenta och engagerade medarbetare.
 • Referenstagning och kontroll av brottsregister under inför anställning.

Vi har även en nöjd kund garanti som innebär att om du, som kund, skulle upptäcka brister på vårt utförda arbete, åtgärdar vi detta kostnadsfritt.

Woman cleaning the room

Arbetsmiljöpolicy

Stockholms Städpartner AB ska bara erbjuda marknaden en förstklassig och behovsanpassad städtjänst med närliggande serviceutbud till en rimlig kostnad och som utförs på en säker och sund arbetsmiljö.

Målsättningen med arbetsmiljöarbetet är att skapa en fysiskt, psykiskt, socialt och organisatoriskt säker och sund arbetsplats för våra medarbetare. All verksamhet ska alltid ske under säkra arbetsförhållanden. Vi är övertygade om att alla olyckor och ohälsa kan förebyggas. Detta uppnås genom att arbeta systematiskt och proaktivt.

Detta sker genom:

 • Som medarbetare hos Stockholms Städpartner AB skall man inte behöva känna sig kränkt, diskriminerad eller känna obehag pga. etniskt ursprung, könstillhörighet eller avvikande sexuell läggning. Ingen form av ofredande tolereras. Om ett ofredande eller annan form av diskriminering skulle komma till kännedom, kommer anställningen att omprövas oavsett tjänsteställning.
 • Samtliga medarbetare ska efterleva arbetsmiljöpolicyn och vara goda förebilder i arbetsmiljöarbetet.
 • Vi analyserar risker löpande i syfte att förebygga dem
 • Vi skall utbilda medarbetarna i miljöanpassade städmetoder. Utbildning för skötsel av golv, maskin och produktkunskap samt kundorienterad kompletterande service.
 • Återkommande arbetsmiljöutbildning genomförs för samtliga medarbetare, interna såväl som externa.
 • Vi är miljömedvetna och städar med snälla produkter för både människa och miljön.
 • Vi visar omsorg för varandra genom att skapa trygghet, tillit, rättvisa och respekt förindivider samt möjlighet till inflytande och medbestämmande.
 • Missbruk och rehabilitering vid sjukdom hanteras i ett tidigt skede.
 • Vi för en tydlig dialog och kommunikation med våra kunder om arbetsmiljökrav och arbetsmiljöarbete.
Working with arms. Woman is in health center getting help by doctor