Garagestädning

Garagestädning som förbättrar miljön

Stockholms Städpartner är noga med att rengöra maskinerna på ett säkert sätt. Sopning och spolning innebär ofta att brunnar täpps igen. För att undvika detta använder vi istället maskiner som sopar och skurar golvet på ett bättre sätt. Våra maskiner kan rengöra stora ytor på kort tid, vilket gör tjänsten mer kostnadseffektiv för er som kund.

Skräddarsydd garagestädning

Vi skräddarsyr tjänsten för att tillgodose era specifika behov och önskemål. Detta gör att städningen aktivt bidrar till att förbättra er miljö, oavsett vilken typ av lokal ni har.

För att ni ska få den garagestädning med bäst effekt rekommenderar vi löpande rengöring, eftersom detta håller nere såväl driftkostnaden som reparationskostnaden för era maskiner.