Avfallshantering

Avfallshantering åt kontor och industri

Att sopor och annat avfall hanteras på rätt sätt är viktigt både för vår miljö och för vår framtid. Stockholms Städpartner erbjuder därför avfallshantering för såväl mindre kontor som större industrier. Varje kommun ansvarar själv för att avfallet återvinns på ett korrekt och effektivt sätt. Detta gör dock inte kommunerna fullt ut inte, och då är vi redo att bistå där det krävs.

Avfallshantering med ansvar

Genom att ta över ansvaret för sopor och avfall kan vi vara behjälpliga i denna process. Oavsett material som ska hanteras har vi effektiva och praktiska lösningar. Såväl den europeiska som den svenska avfallsstiftningen har strikta bestämmelser kring hantering av avfall och vårt arbete är i linje med denna. Bestämmelserna rör bland annat förebyggande av avfall, återanvändning, materialåtervinning samt energiåtervinning.

Rätt hantering gör avfallshantering enkel

Naturvårdsverket ansvarar för att minska mängden avfall och farligt avfall bland våra sopor. Avfallshanteringen och sorteringen av avfallet kan med rätt arbetssätt göras på ett enkelt och smidigt sätt. Vi kan hämta och återvinna avfallet på ett effektivt sätt för att på så sätt spara på er tid och resurser. Oavsett mängd på ert avfall ser vi till att det blir en besparing för er om vi tar hand om det.

Säkerställ att verksamhetens miljöarbete sköts till punkt och pricka genom att låta Stockholms Städpartner hantera ert avfall!

African-American Woman Recycling Plastic Close Up