Klottersanering

Klottersanering och klotterskydd

Dagligen påverkas vi av vår närmiljö. Om en vacker miljö kan få oss att må bra, kan en dålig miljö ha motsatt effekt. Vi på Stockholms Städpartner utför sanering av klotter och applicering av klotterskydd i Stockholm med omnejd. Vårt mål är att tillvarata våra kunders intresse av att ha en ren fasad fri från smuts och klotter, samtidigt som detta sker utan att varken fastighet eller miljö tar skara. Allt detta på ett kostnadseffektivt sätt.

Våra saneringstekniker är specialutbildade och har lång erfarenhet av klottersanering på alla tänkbara ytor och underlag, och de medel vi använder vid klotterbortagning är biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s föreskrifter. För att fastighetsförvaltare, fastighetsskötare och vaktmästare enkelt ska kunna sanera klotter har vi dessutom tagit fram ett kostnadseffektivt och enkelt hjälpmedel.

Klotterskydd

När spray, tusch, tectyl och andra färger saneras påverkas fasaden eftersom dessa kräver större användning av kemikalier. Denna påverkan kan undvikas genom att klotterskydd appliceras på husfasaden, vilket gör att det räcker med en skonsammare klottersanering, som inte har lika kraftig påverkan på varken fasaden eller miljön. Pica klotterskydd är ett vaxbaserat och vattenburet klotterskyddsmedel och fungerar som ett offerskydd. När klottret tagits bort ska en ny applicering genomföras.

Det är möjligt att använda klotterskydd på de flesta byggnadsmaterial. Stockholms Städpartner använder enbart klotterskyddsprodukter som är godkända enligt OECD 302-B, vilket innebär att de är biologiskt nedbrytbara, och inte påverkar reningsverkens arbete.

Street artist painting colorful graffiti on a wall under the bridge