Fastighetsservice

Fastighetsservice som ni kan lita på

Vi på Stockholms Städpartner jobbar hårt för att med våra fastighetsskötare ge er bästa möjliga fastighetsservice baserat på just era behov och önskemål. Med oss får ni en heltäckande tjänst som gynnar både miljö och ekonomi.

Vad är fastighetsservice?

Fastighetsservice innefattar förvaltning, underhåll och service av fastigheter där det huvudsakliga syftet är att se till att en fastighet och alla detaljer kring fastigheten fungerar felfritt.

Våra tjänster inom fastighetsservice

Eftersom vi är noga med att alltid utföra bra service till rätt pris erbjuder vi en mängd olika tjänster inom fastighetsservice – allt från jourtjänster till avfallshantering, skadesanering och annan typ av fastighetsvård.

Image of plumber man with equipment and clipboard working in apartment